Siber Risklere Genel Bakış

 

Bilgi içinde bulunduğumuz modern toplumun en önemli kaynaklarından biridir. Bilginin işlenme süreçleri geliştikçe bu kaynağın getirdiği kazançlarda artıyor. 4. sanayi devrimini oluşturan otomasyon teknolojileri, bulut teknolojileri üzerinden birbirleri ile iletişim kuruyor. Günümüzde 6 milyar akıllı cihaz bulut teknolojisi ile birbirine bağlanmış durumda. 2020 yılında bu sayının 20 milyara ulaşması bekleniyor.  Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, yönetim sunucuları, üretim bantları, komünikasyon ve yön bulma sistemleri, borsalar, bankalar, sigorta şirketleri, kredi kuruluşları, elektrik, doğal gaz, su dağıtım şebekeleri, birbirine bağlanabilen tüm sistemler aynı bulut teknolojisi kullanarak bağlanıyorlar. Tarihte görülmemiş bir verimlilik ve üretkenlik beraberinde yine tarihte görülmemiş riskleri getiriyor. 2015 yılında gerçekleştirilen “Siber Risklerin Yönetimi” konulu Nart Risk Management Forum’da bu konu ele alınmış ve ilgili sektörlerin liderleri ile değerlendirilmişti.