İşletmeler Kendilerini Nasıl Koruyabilir?

ACE’in siber riskler konusunda uzman ekipleri şirketlere siber saldırılarla mücadele konusunda yol gösterecek bilgiler içeren bir rehber hazırladı.

Eğitim: Şirketler kendileri için tehdit teşkil eden siber risklerin neler olduğunu öğrenerek işe başlamalı. Şirketler ve sigorta brokerleri bu riskleri analiz ederek ve tanımlayarak, mevcut sigorta poliçelerinin bu riskleri ne kadar kapsamlı bir şekilde güvence altına aldığını değerlendirmeli.

İhtiyaçları belirleme: Firmanın yapısına göre, bu risk analizleri sonucunda değerlendirmeler yapılmalı ve firmaların tolere edebileceği finansal zararlar hesaplanmalı. Bunun yanı sıra yaşanılan finansal zararın azaltılması yönünde de değerlendirmeler yapılmalı.

Siber risk planının oluşturulması: İç ve dış siber tehditlere karşı mücadele edebilmek amacıyla, şirketin uğradığı finansal zararlardan kar kaybına, veri kaybı sebebiyle oluşan masraflardan siber risk uzmanlarının sunduğu hizmetlere kadar tüm masraf ve zararları teminat altına alan tam ve kapsamlı bir siber risk sigorta teminatına sahip olması gerekiyor. Siber risk poliçesinin hazırlanması: Temkinli olup işletmeniz için siber risklere karşı alacağınız önlemler, bir saldırı ya da aksama anında sorunun analizini de kolaylaştırıyor. ACE’in sunduğu siber riskleri kapsayan sigorta teminatları yalnızca işletmenizi değil, veri kaybından dolayı üçüncü şahısların uğradığı zararları da içeren kapsamlı bir güvence sağlıyor. Siber risk teminatı, yönetici sorumlulukları alanında da artan bir bilinçle birlikte firmalar için büyük önem arz ediyor. Bu şekilde bütüncül bir yaklaşımla, şirketin karşı karşıya kaldığı finansal riskleri, itibarında oluşabilecek zararları ve karar vericilerin maruz kalabileceği hukuki süreçleri geniş bir perspektifle koruma altına alıyor