Siber riskler sigortası hangi teminatları sağlıyor?

Alınan tüm önlemlere rağmen sistemler saldırıdan etkilendiği zaman ise sigorta devreye girerek kurumların kalıcı hasarlar almasının önüne geçiyor. Siber riskler sigortalının veri kaybı ve kaybolan verinin verine konma masraflarını teminat altına alır. Yine siber saldırı ve ya kötü niyetli yazılım bulaşması yaşanabilecek iş durması ve/ve ya yavaşlamasına bağlı kâr kaybı ve ek masrafları da siber riskler poliçesinin konusudur. Sigortalının sorumluluğunda bulunan 3. şahıs verilerinin sızdırılması sonucu 3. şahısların yaşayacağı kayıpları takiben gelecek tazminat taleplerini, sızdırılma olayına takiben yapılması gereken bilgilendirme masrafları ile

Veri Koruma Mevzuatı’nın ihlali sonucu markanın zarar görmesini engellemek için yapılacak halkla ilişkiler masrafları da teminat altındadır. Dünya ile birlikte ülkemizde de sıkça rastlana siber şantaj poliçe konusudur ve şantaj masrafları teminat altındadır.

 

Küresel ölçekte gerçekleşen “WannaCry” saldırısı gösterdi ki, bütün önlemlere rağmen sistemlerin tamamen korunması söz konusu değil. Sadece bireyler, küçük ve orta ölçekli firmalar değil, aynı zamanda dünya devleri de zaman zaman bu saldırılardan etkilenerek operasyonlarını kısmen durdurmak zorunda kalabiliyor.

Bu durumda sigorta, mevcut koruma önlemlerinin yetersiz kaldığı ve sistemin etkilendiği durumlarda hem yaşanan kayıpları telafi ederek kurumların hayatlarına devam etmesine yardımcı oluyor, hem de süreç içinde gerekli danışmanlık hizmetlerini vererek kriz yönetimine yardımcı oluyor. Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak gerek Türkiye’de gerek ise Dünya’da ihtiyacınıza yönelik EUR 100M seviyesine kadar ve sizin ihtiyacınıza özel şartlarla teminat sağlayarak sizlere destek vermeye hazır.